Zdalne monitorowanie energii elektrycznej - niezbędne rozwiązanie w dobie zagrożenia koronawirusem

Zdalne monitorowanie kosztów zużycia energii jest coraz bardziej popularne w wielu przedsiębiorstwach. Jeszcze bardziej przybiera na znaczeniu w obecnej sytuacji, kiedy to borykamy się z problemem rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa.

Sytuacja ta wymusza na zarządzających przedsiębiorstwami podejmowania decyzji  m.in. w sprawie zmniejszenia liczby pracowników na jednej zmianie. Konsekwencją takich działań jest zmniejszenie produkcji. Niejednokrotnie wiążę się to również z wyłączeniem urządzeń, mających znaczący wpływ na zużycie energii, a tym samym na koszty działalności. Przedsiębiorcy nie mogą sobie jednak pozwolić na utratę kontroli i na jeszcze większe straty finansowe, będące konsekwencją nieplanowanych zmian w funkcjonowaniu firmy. System Hobo doskonale sprawdza się w sytuacji kryzysowej, takiej jaką mamy teraz, pozwalając zdalnie monitorować pracę systemu energetycznego firmy. Doceniają to nasi klienci korzystający z systemu. Dla klientów z obszaru województwa lubelskiego , którzy chcieliby skorzystać z systemu, jesteśmy w stanie zaimplementować go w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. Dla klientów z pozostałej części kraju czas realizacji byłby odpowiednio dłuższy.


Oszczędzanie prądu to nasz interes wspólny

Wkrótce większość polskich przedsiębiorstw czekają masowe podwyżki cen prądu. Dotyczyć to będzie wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Z tego powodu priorytetem powinno stać się racjonalne zarzadzanie zużyciem energii elektrycznej z korzyścią nie tylko dla własnego biznesu, ale i środowiska.

Zdaniem analityków, ceny prądu dla przedsiębiorców na początku 2020 roku mogą wzrosnąć średnio o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. Według prognoz, największe straty poniesie przemysł, a zwłaszcza duże zakłady produkcyjne i firmy, ulokowane w branżach, zależnych od wielu poddostawców. Te z nich, które nie mają możliwości podniesienia cen swoich towarów, są szczególnie narażone na spadek marży, co z kolei będzie wiązało się ze zmniejszeniem zysków i  możliwości inwestycyjnych.

Nasuwa się pytanie, czy przedsiębiorca, któremu zależy na rozwoju własnego biznesu i możliwie jak najmniejszych stratach finansowych, może jakoś temu zaradzić?

Owszem, ale wymaga to rozsądnego zaplanowania strategii już na obecnym etapie. Kluczem jest poprawa efektywności energetycznej w firmie i starannie opracowana polityka planowania zakupów energii. Przedsiębiorstwo, które znacząco obniży zużycie energii elektrycznejmoże uzyskać wsparcie od państwa w postaci białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej, może też liczyć na dotacje z Unii Europejskiej.

Jak to zrobić? Przygotowaniem analiz, w oparciu o dotychczasowe zużycie energii elektrycznej w firmie oraz optymalizacją, w celu wygenerowania oszczędności, zajmują się specjaliści z Hobo Systems. Monitorowanie zużycia prądu to realne wsparcie dla finansów firmy; zmniejszenie zużycia – dla ekologii.

Rola zielonej energii w polskim mixie energetycznym powinna być  znacznie większa, także po to, aby w okolicznościach rosnących cen uprawnień do emisji CO2, odnotować mniejsze skoki cen energii. Węgiel, z którego państwo nie ma zamiaru na razie rezygnować, na pewno staje na drodze gospodarce mniej emisyjnej.


Jak interpretować fakturę za zużycie energii

Dla większości z nas, najważniejszą częścią rachunku jest oczywiście rozliczenie za okres od dnia/ do dnia, w którym korzystaliśmy z energii i za który teraz musimy zapłacić. Warto jednak, dokładnie przyjrzećsię szczegółowemu rozliczeniu zużycia energii za okres od dnia/ do dnia. Okazuje się bowiem, że poza opłatą za faktyczne zużycie, istnieje jeszcze kilka kosztownych pozycji.

Ale zacznijmy od początku…

W związku ze zmianami jakie weszły w życie w 2007 roku, płatność za energię elektryczną składa się z dwóch elementów: obrotu (jest to koszt za faktycznie zużytą energię elektryczną) i dystrybucji (czyli kosztów za dostarczenie tej energii).

Ponadto każda prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać podstawowe elementy, które identyfikują klienta oraz informują jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą. Musi się naniej znaleźć numer licznika na podstawie którego przygotowano rozliczenie. Ważnym elementem rozliczenia jest również taryfa. Opłatami zawartymi w taryfie dystrybutora (zatwierdzonymi przez Prezesa URE dla wszystkich grup taryfowych) są właśnie wspomniane, kosztowne punkty na naszym rachunku. Są to opłata przesyłowa stała, opłata sieciowa, opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata jakościowa (składnik jakościowy)oraz opłata kogeneracyjna.

Uwaga!

Faktury mogą się od siebie nieco różnić w zależności od rodzaju podpisanej umowy (sprzedażowa, dystrybucyjna,  kompleksowa) i sposobu rozliczeń za energię (prognozowane, rozliczeniowe i za zużycie rzeczywiste). Nie ma to jednak wpływu na najważniejsze informacje, jakie możesz znaleźć na fakturze za prąd!

Opłata za energię czynną (energia czynna) ta cena dotyczy wyłącznie energii, którą w danym okresie wykorzystałeś. Obliczana jest jako iloczyn zużytej energii oraz ceny 1 kWh.

Opłata jakościowa lub składnik jakościowy – składnik ten dotyczy zarzadzania energią w całym systemie. Jest to stawka, którą pobiera OSD i w całości odsyła do PSE. Opłata ta wynika z tego, że operator musi zapewnić dostęp do energii przez cały czas, ale także zapewnić rezerwy.

Opłata sieciowa (opłata przesyłowa zmienna, lub opłata dystrybucyjna zmienna) – wartość tych składników zależy od tego, ile mamy stref w taryfie. W każdej strefie ten składnik może być inny.Opłata zmienna jest to opłata za dostarczenie energii do  PPE  (Punktu Poboru Energii).

Opłata przesyłowa stała (opłata stała za przesył) – opłata stała odzwierciedlakoszty, które musimy ponieść, które wiążą się ze zbudowaniem infrastruktury sieci, stacji, wszystkiego co jest potrzebne, żeby dosłać klientowi energię. Pokrywa więc koszty konserwacji urządzeń energetycznych oraz koszty eksploatacji sieci przesyłowo-dystrybucyjnych. Ta opłata ma charakter niezależny od tego ile energii zostanie pobranej.

Opłata przejściowa – jest to opłata stała, traktowana jako wynagrodzenie za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego. Jej wysokość obliczana jest w zależności od rocznego zużycia energii. Opłata przejściowa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2008r. (na mocy ustawy z dn. 29.06.2007r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej).

Opłata abonamentowa – Odpowiada kosztom ponoszonym w związku z obsługą klienta. To opłata, która operator nalicza zgodnie z taryfą za odczytanie pomiarów i wystawienie faktury.

Opłata kogeneracyjna – to jest stawkaza energię wytworzoną w źródłach innych niż elektrownie np. elektrociepłownie.

Opłata handlowa – związana jest z obsługą handlową – wystawianiem i dostarczaniem faktur.

Energia bierna (indukcyjna i pojemnościowa)– jeżeli tgφ jest większy niż wartość umowna to są pobierane dodatkowe wysokie opłaty za przekroczenie poboru energii biernej indukcyjnej. W przypadku pojawienia się energii biernej pojemnościowej odbiorca ponosi opłatę proporcjonalną do zużycia energii.


5 skutecznych sposobów na optymalizację kosztów energetycznych

Wysokie rachunki za prąd są zmorą wielu polskich przedsiębiorstw i firm usługowych. Często zużycie energii elektrycznej jest jednym z głównych kosztów ich działalności. Chociaż płacenia rachunków za prąd nie da się uniknąć, to można poszukać sposobu aby je kontrolować, a co za tym idzie – spróbować je obniżyć.

Trudno jest jednak zoptymalizować coś, czego nie jesteśmy w stanie sami dokładnie zmierzyć. Dlatego tak ważna jest możliwość monitorowania zużycia energii. Można to zrobić analizując faktury albo osobiście kontrolować stan liczników. To jest jednak czasochłonne i nie zawsze zgodne z tym, za co musimy zapłacić. Na szczęście są inne rozwiązania. Są to systemy, dzięki którym mamy dostęp do aktualnych danych dotyczących zużycia energii o każdej porze i z dowolnego miejsca. Z kolei analiza zebranych danych, pozwala zoptymalizować nasze koszty. Jakie?

Po pierwsze – zmniejszenie lub zwiększenie limitu mocy umownej

Ilość zamawianej mocy, powinna być ściśle uzależniona od profilu i  planów działania firmy. Czy planujemy inwestycje związane z zakupem nowych urządzeń, czy firma zamierza zwiększyć produkcję, a może zmienia profil swojej działalności i część z dotychczas używanych maszyn, już nie będzie potrzebna? W tym ostatnim przypadku, powinniśmy pomyśleć o zmniejszeniu limitu mocy. Bowiem za każdy niewykorzystany 1 kW płacisz od kilkudziesięciu groszydo kilku złotych, co w skali roku może stanowić nawet kilkaset niepotrzebnie straconych złotych.

Do oszczędności przyczynić się może również zwiększenie wartości mocy umownej. Zwłaszcza wtedy, gdy po analizie okaże się, że faktyczne zużycie prądu w Twojej firmie przez większą lub znaczną część roku  jest większe od wartości zapotrzebowania zadeklarowanej w umowie.  Wówczas, zmuszony jesteś zapłacić rachunek za energię powiększony o dodatkową wysoką opłatę.

Spółki dystrybucyjneoferują klientom biznesowym możliwość zamówienia zróżnicowanej mocy umownej w określonych miesiącach. Żeby stworzyć tzw. harmonogram mocy umownej niezbędny jest stały monitoring, który pozwoli dokładnie przeanalizować faktycznie zużycia.

Po drugie – odpowiednia taryfa

W przypadku wyboru taryfy, kluczowym jest dostosowanie jej do typu prowadzonej działalności i sposobu pracy naszego przedsiębiorstwa. Przykładowo jeżeli duża część zużycia energii elektrycznej przez naszą firmę ma miejsce w godzinach wczesnego rana i wieczornych to na pewno warto rozważyć taryfę, która dzieli dobę na godziny szczytowe i pozaszczytowe.

W obszarze działalności produkcyjnej i biznesowej funkcjonują trzy taryfy – A, B i C. Czyli kolejno dotyczą wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

Po trzecie – zmiana sprzedawcy prądu

Dzięki zmianie sprzedawcy energii, przedsiębiorstwa już po dwunastu miesiącach mogą zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

Po czwarte – kompensacja mocy biernej

Moc umowna jest takim czynnikiem, który możemy mieć pod kontrolą. Natomiast czynnikiem wymykającym się spod kontroli, jest moc bierna. Dlatego tak ważne jest jej monitorowanie. W innym przypadku, o tym, że były przekroczenia mocy biernej, dowiesz się płacąc za nie wysokie kary. Zamiast przepłacać, zacznij oszczędzać, inwestując w monitoring i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej.


Jak interpretować grupy taryfowe

Podpowiadamy więc, jak interpretować grupy taryfowe i dlaczego tak ważne jest, dostosowanie grupy taryfowej do profilu działalności firmy.

Wielkość i charakter zapotrzebowania na energię w firmie bardzo różni się od tego, z którym mamy do czynienia w domu. Co więcej, wybór odpowiedniego planu taryfowego w zakresie energii ma niebagatelne znaczenie dla finansów firmy. Dlatego im większa skala działalności, tym więcej uwagi powinniśmy poświecić na wybór taryfy oraz sprzedawcy prądu. Odpowiednio dobrane rozwiązania, pozwalają na oszczędności sięgające nawet kilkudziesięciu procent w skali roku.

Całodobowe monitorowanie zużycia energii

Najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru grupy taryfowej jest schemat zużycia energii w twoim przedsiębiorstwie. By móc go stworzyć, niezbędny jest całodobowy monitoring oraz dane, które w ten sposób możemy uzyskać. Wiadomo, że przedsiębiorstwo, które pracuje jedynie 8 godzin w ciągu dnia ma zupełnie inne potrzeby niż działalność, która pracuje 24 godziny na dobę. Ale zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, warto rozważyć zmianę taryfy energetycznej, jak i sprzedawcy prądu.

Sprzedawcy energii cenią klientów biznesowych, którzy mają dokładną wiedzę na temat swojego zużycia. Im więcej informacji w przygotowanym dla sprzedawcy profilu, tym większe szanse na lepsza ofertę cenową.

Ale wracając do grup taryfowych…

W obszarze działalności produkcyjnej i biznesowej funkcjonują trzy taryfy – A, B i C. Są one uporządkowane w odniesieniu do odbiorcy:

Taryfa C (np. C11, C12a/b, C21, C22a/b, C23) – dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw

Taryfa B (np. B11, B12, B21, B22, B23) – dotyczy zakładów produkcyjnych

Taryfa A (np. A21, A22, A23) – dotyczy największych odbiorców takich jak kopalnie czy huty

Analiza znaczenia znaków w grupie taryfowej

A, B, C – odnosi się do typu taryfy i jest zależny od typu odbiorcy, do którego jest skierowana. Taryfa A skierowana jest do klientów podpiętych do sieci wysokiego napięcia, taryfa B do odbiorców w sieci o średnim napięciu, z kolei taryfa C to niskie napięcie.

Drugi znak to cyfra 1 lub 2 określa, jakie możliwości zamówienia mocy ma odbiorca. 1 odnosi się do mocy umownej poniżej 40 kW, natomiast 2 odnosi się do mocy umownej powyżej 40 kW.

Trzeci znak oznacza ilość stref czasowych. Przykładowo liczba 3 oznacza trzy strefy czasowe – szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby.

Czwarty znak nie występuje w każdej taryfie. Oznacza bowiem sposób rozliczania stref czasowych. Znak „a” dotyczy podziału na strefę szczytową i pozaszczytową, z kolei znak „b” podział na strefę dzienną i nocną. Występuje ponadto znak „w”, który oprócz podziału na strefę dzienną i nocną, oferuje niższe ceny  także w weekend.


Moc umowna – czy można uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wyborem jej wartości?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest moc umowna. Już z samej nazwy wynika, że chodzi o moc, którą musimy zamówić. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy zaczniemy analizować – ile tej mocy zamówić? Często bowiem mówi o przekroczeniach mocy, a co za tym idzie, o wysokich opłatach (karach) ponad umownych. Okazuje się jednak, że niewykorzystywanie zamówionej mocy też jest bardzo kosztowne. Najlepiej byłoby więc, dopasować jej wielkość do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Tylko skąd wziąć niezbędne do tego dane?

Zawierając umowę dystrybucyjną w danej taryfie, właściciel firmy musi  określić wysokość mocy umownej jaką zamierza pobierać z sieci elektroenergetycznej. Dlatego dobrze byłoby, gdyby miał wiedzę, ile tej mocy rzeczywiście potrzebuje.

Analiza faktur i danych z monitoringu za ostatnie 12 miesięcy

Często bowiem zdarzają się sytuacje, w której moc umowna ustawiona jest za wysoko.

Przykładowo:

W taryfie C11 – ustalona jest maksymalna wartość 40 kW..  Natomiast faktycznie zużycieto 10 kW. Jedyne co możemy zrobić w takiej sytuacji z pozostałą częścią zamówionej mocy – 30 kWto za nią zapłacić. Rachunek jest prosty – przepłacamy.

Z kolei w przypadku kiedy ustalimy moc umowną za nisko, a tym samym przekroczymy ustalony limit, poniesiemy dotkliwą karę pieniężną.

Zmiana zadeklarowanej mocy jest możliwa

Jeśli więc z analizy danych i faktur wynika, że zużywamy więcej prądu niż zadeklarowaliśmy w umowie, możemy złożyć wniosek o zwiększenie limitu mocy umownej do lokalnego operatora systemu dystrybucji. Wobec tak dużej konkurencji na rynku i wielu promocyjnych ofert, warto też rozważyć zmianę sprzedawcy prądu.

Gorzej jest w sytuacji, w której nasza moc umowna jest ustalona za wysoko. Co zrobić w takiej sytuacji? Łatwym sposobem jest odczytanie naszego maksymalnego poboru mocy, dzięki systemowi monitoringu, ponieważ inteligentne liczniki przesyłają taką informację i na jej podstawie możemy ustalić odpowiednią dla naszej firmy moc umowną.


Odnawialne źródła energii to nieunikniona przyszłość przemysłu energetycznego

Dynamiczny rozwój sektora IT oraz ciągła informatyzacja większości sektorów przemysłu, która odbywa się praktycznie na każdym poziomie struktury przedsiębiorstw sugeruje, że zapotrzebowanie na ten rodzaj „paliwa” będzie systematycznie wzrastać. Większość źródeł monitorujących zasoby surowców niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej w sposób tradycyjny mówi, że pewna era aktualnie dobrze nam znana niedługo się skończy. Spowodowane to będzie wyczerpującymi się złożami ropy i gazu, których brak odczujemy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Ostatni z głównych surowców wykorzystywanych do produkcji energii tj. węgiel również się wyczerpuje.

Kolejnym istotnym argumentem przemawiającym za technologiczną zmianą jest ekologia i otaczające nas środowisko. Z roku na rok świadomość społeczna dotycząca ekologii i emisji gazów jest coraz większa, lecz duża część populacji ciągle bagatelizuje ten problem. Negatywne skutki takiego podejścia zaczynają być widoczne gołym okiem, a to dopiero początek nadchodzących i często nieodwracalnych zmian w środowisku. Pojedyncze państwa między innymi USA, Chiny, Niemcy oraz kilka innych z grupy wysoko rozwiniętych zaczynają dostrzegać ten problem stąd coraz większe nakłady finansowe na sektor Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Na poniższym wykresie doskonale widać dynamiczny wzrost ilości pozyskiwanej energii z wiatru i słońca. Dystans do ropy, gazu i węgla jest jeszcze spory lecz są to dwa najszybciej rozwijające się źródła energii z grupy OZE.

Energia uzyskana z różnych źródeł na świecie od roku 1970 w Mtoe, według BP.

Przyglądając się tej tematyce widzimy, że zapotrzebowanie na energię elektryczną nie zmaleje, ponieważ w ostatnich 23 latach wzrosło o 55% i prawdopodobnie dalej będzie wzrastać. Spowodowane jest to między innymi tym, że populacja ludności na świecie ciągle rośnie. Przewiduje się, że do 2023 roku na świecie będzie żyło 8 mld ludzi, a w 2056 będzie to już około 10 mld. Duże znaczenie ma też postęp technologiczny, który przyzwyczaił nas do wygody i komfortu a co za tym idzie poprawy jakości życia. Jednak niewiele osób jest świadomych rzeczywistej ceny za te dobra pomimo licznych prób zwrócenia uwagi na ten problem przez środowiska proekologiczne. Analitycy koncernów paliwowych przewidują stopniowe zwiększenie udziałów w światowej energetyce energii ze źródeł odnawialnych.

Podsumowując Odnawialne Źródła Energii to aktualnie jedyny rozsądny kierunek rozwoju energetyki światowej z powodu zanikających złóż surowców oraz bardzo dużej emisji gazu CO2 powstałej przy wykorzystaniu paliw kopalnych.


Jak ograniczyć zużycie energii energetycznej w skali świata?

W dobie automatyzacji i dynamicznego rozwoju nowych technologii światowe gospodarki muszą stawić czoła zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. Rokrocznie zapotrzebowanie na prąd wzrasta i jak na razie nic nie wskazuje zmianę tego stanu w najbliższym czasie. Podobnego zdania są też eksperci i analitycy rynkowi. Ich zdaniem, w kolejnych latach ten trend będzie się utrzymywał. Nie są to dobre informacje zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych. Emisja gazów powstających przy produkcji energii destrukcyjnie wpływa na środowisko i zaczyna być coraz bardziej odczuwalna.

Optymalizacja energetyczna oraz zwiększanie efektywności energetycznej to aktualnie jedne z głównych metod walki z ograniczaniem wskaźników zużycia. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej rzetelne podejście do optymalizacji procesów produkcji i całej branży transportu oraz poprawy efektywności energetycznej budynków może znacząco zmienić obraz światowego zapotrzebowania świata na prąd. Widzi nawet szansę na pomniejszenie zużycia energii elektrycznej do 2050 roku aż o 30%. Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne zużycie prądu na świecie, które wynosiło prawie 27 000TWh, wartość ta mogłaby w teorii zmniejszyć się do około 18 000TWh, podczas gdy towarzysząca emisja CO2 spadłaby z 33 143 mln ton do 26 500 mln ton. W praktyce taki cel stanowi istotne wyzwanie z uwagi m.in. na rosnącą liczbę ludności oraz zbyt małe zaangażowanie konsumentów w procesy optymalizacji i zwiększania efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna oraz energia pochodząca ze źródeł odnawialnych (takich jak fotowoltaika czy energia wiatrowa) powszechnie uważane są za dwa główne filary zrównoważonej polityki energetycznej. W celu pełnego wykorzystania potencjału płynącego z naturalnych źródeł, należy ograniczać produkcję z paliw kopalnianych, zwiększając tym samym procentowy udział OZE w całkowitej produkcji energii.

Optymalizacja i efektywność energetyczna może mieć bardzo znaczący wpływ na zużycie energii na świecie. Na poziomie indywidualnym lub korporacyjnym można wspierać to założenie, wdrażając systemy zarządzania energią – pozwoli to nie tylko na ograniczenie produkcji prądu, ale także na zmniejszenie aktualnego zapotrzebowania.


Optymalizacja energetyczna przedsiębiorstw drogą do zwiększenia konkurencyjności.

Optymalizacja energetyczna oraz efektywność zarządzania energią to nadal kwestia nazbyt bagatelizowana przez przedsiębiorców.  Zupełnie niesłusznie, ponieważ – jak wynika z doświadczeń Aiflo – stały monitoring zużycia prądu i dokonane w tym celu optymalizacje, mogą przynieść nawet 30% oszczędności w miesięcznych wydatkach na ten cel.

Czym jest w ogóle efektywność energetyczna? W jaki sposób można ją poprawić? Czy można optymalizować te wydatki samodzielnie? Posługując się przykładem firmy produkcyjnej posiadającej linie produkcyjne, efektywnością energetyczną można określić ilość energii niezbędną do wyprodukowania produktu końcowego. Im mniej energii zostanie zużyta do tego celu, tym większa będzie efektywność energetyczna na poziomie linii, a nawet całej firmy. W przypadku pojedynczego gospodarstwa domowego, efektywność energetyczną określa się na podstawie cyklu zużycia energii. By uzyskać większą efektywność w gospodarstwie domowym wystarczy wymienić żarówki czy  urządzenia  na bardziej oszczędne czy dokonać termoizolacji budynku. Duże przedsiębiorstwa to jednak znacznie większy pobór energii, a co za tym idzie – większe możliwości optymalizacji i zwiększania efektywności. Planując takie działanie, należy przyjrzeć się cyklom pracy urządzeń i zastanowić czy możliwe jest przesunięcie niektórych obciążeń sieci na inne godziny tak, aby dobowy wykres poboru mocy był bardziej liniowy. Jeśli mamy do czynienia z przemysłem wykorzystującym silniki, należy wyposażyć je w urządzenia kontrolujące i sterujące. Analogicznie należy postępować z oświetleniem i ogrzewaniem. Aby mieć pełną wiedzę na temat poboru energii instaluje się urządzenia i wdraża system zarządczy. Te rozwiązanie pozwala na bieżąco monitorować sytuację energetyczną przedsiębiorstwa oraz przeprowadzać analizy i porównania. Pozwalają one na agregację wszystkich danych w jednym miejscu, identyfikację punktów potencjalnej optymalizacji oraz oszacowanie kosztów inwestycji, rentowności całego przedsięwzięcia i potencjalnych zysków. W oparciu o wyniki powyższej analizy można także dokonać wyboru taryfy właściwej dla danego przedsiębiorstwa i przestrzeganie określonych limitów. To niezwykle ważne, albowiem za przekroczenie limitów poboru mocy nakładane są wysokie kary finansowe, a ponadto może ono doprowadzić do przeciążenia sieci i sparaliżowania pracy całego zakładu. Przedsiębiorstwa decydujące się na wdrażanie systemów zarządzania energią mają świadomość, że jest to inwestycja w przyszłość, która systematycznie będzie się zwracać. Mniejsze zużycie energii w procesach produkcji oznacza bowiem zmniejszenie kosztów, a zarazem zwiększenie stabilności finansowej firmy, która przekłada się na konkurencyjność w branży. W kolejnej fazie oszczędności można nawet zakładać wypracowanie zysków wynikających ze zwiększonej efektywności.

Prędzej czy później każde, świadomie zarządzane przedsiębiorstwo będzie poszukiwać skutecznych systemów zarządzania energią. Warto więc wdrożyć je jak najszybciej, aby zapewnić komfortowy horyzont czasu na wypracowanie zysków.