Pierwsza w Polsce platforma umożliwiająca wymianę informacji miedzy nabywcami a sprzedawcami energii elektrycznej!

 • 24 miesięczny dostęp do platformy
 • Wiodący sprzedawcy energii w jednym miejscu
 • Łatwa w obsłudze – tworzenie zapytania ofertowego w 4 krokach
 • Analiza profilu zużycia pod zakupy energii
 • Możliwość wysłania kilku zapytań ofertowych miesięcznie
 • Porównywarka ofert cenowych
 • Dostęp do sprzedawców energii ze źródeł odnawialnych

240 (netto)

Opłata jednorazowa

ZAMAWIAM

Pakiet podstawowy - pomaga w samodzielnym monitoringu i weryfikacji realnego zużycia energii w Twoim przedsiębiorstwie.

 • Monitoring zużycia energii elektrycznej
 • Dostęp do platformy Aiflo Trader
 • Alerty SMS
 • Zakupy energii
 • Dostęp do danych online

150 (netto) / mc

Opłata aktywacyjna 900 zł netto

ZAMAWIAM

Pakiet rozszerzony - w oparciu o analizę danych, wspomaga zarządzanie procesem optymalizacji kosztów za energię elektryczną w Twojej firmie.

 • Monitoring zużycia energii elektrycznej
 • Dostęp do platformy Aiflo Trader
 • Alerty SMS
 • Zakupy energii
 • Dostęp do danych online
 • Dobór mocy zamówionej
 • Dobór optymalnych taryf
 • Analiza danych
 • Dostęp do repozytorium dokumentów
 • Zarządzanie rozproszonymi punktami poboru energii

290 (netto) / mc

Opłata aktywacyjna 900 zł netto

ZAMAWIAM

Oprócz usług systemowych obejmuje również pełne wsparcie zespołu analityków w zakresie zarządzania energią.

 • Oferta tworzona indywidualnie
 • Pełny zakres funkcjonalności systemu AIFLO
 • Rekomendacje dotyczące zmian parametrów dystrybucji
 • Pełne wsparcie analityków w komunikacji ze sprzedawcami i dystrybutorami energii
 • Indywidualne profile zużycia pod zakupy energii
 • Dostęp do repozytorium dokumentów
 • Dodatkowe usługi w zakresie kompensacji mocy, fotowoltaiki i innych źródeł odnawialnych

Aiflo to nie tylko możliwość stałego monitorowania zużycia energii w Twoim przedsiębiorstwie. To przede wszystkim idealne narzędzie służące do optymalizacji parametrów dystrybucji oraz do zarządzania kosztami i generowania oszczędności. Uzyskane profile DGD ułatwią negocjacje ze sprzedawcami energii.

Dowiedz się więcej o możliwościach Aiflo

Dzięki usłudze Aiflo Trader masz możliwość złożenia zapytania o ceny energii do kilku sprzedawców jednocześnie oraz na bieżąco przeglądać i porównywać otrzymane oferty. Sprzedawcy na podstawie danych, które wysyłasz za pomocą platformy, wygenerują i prześlą informację o możliwości skorzystania z oferty na preferencyjnych warunkach, dostosowanych do indywidualnego zużycia i zapotrzebowania na energię elektryczną.

Jak działa platforma Aiflo Trader?

Kupujesz 24 miesięczny dostęp do platformy, w ramach którego:

 • tworzymy indywidualne konto, w którym wpisujemy punkty poboru energii (PPE), dla których chcesz uzyskać korzystną ofertę cenową na zakup energii
 • na podstawie posiadanej korespondencji prowadzonej ze sprzedawcami i dystrybutorami energii tworzymy indywidualny profil zużycia, który jest podstawą w negocjacjach korzystnych ofert
 • masz możliwość złożenia 3 zapytań miesięcznie do wszystkich sprzedawców dostępnych w platformie
 • masz możliwość porównywania przedstawionych ofert i dalszych negocjacji
 • repozytorium dokumentów

Usługa umożliwia:

 • dostęp do 15 minutowych profili poboru mocy
 • obserwacje wykresów maksymalnych mocy czynnych i biernych oraz zużycia energii
 • dostęp do godzinowo – dobowych profili zużycia energii
 • alert sms w przypadku przekroczenia mocy zamówionej
 • obserwację i reagowanie na stany alarmowe dotyczące: przekroczenia założonego poziomu mocy, wystąpienia poboru energii biernej i spadków napięcia
 • eksport danych dotyczących aktualnego i archiwalnego zużycia do formatów xls, pdf
 • dostęp do platformy Aiflo Trader, która umożliwia wymianę informacji ze sprzedawcami energii i ułatwia znalezienie korzystnej ceny energii
 • udział w procesach zakupowych energii elektrycznej

Oferta Aiflo Inspektor oprócz usług systemowych obejmuje wsparcie techniczne i informatyczne przez cały okres współpracy.

Aiflo ekspert jest narzędziem służącym do analizowania i zarządzania kosztami zużycia energii elektrycznej.

Usługa umożliwia:

 • dostęp do 15 minutowych profili poboru mocy
 • obserwację wykresów maksymalnych mocy czynnych i biernych oraz zużycia energii
 • dostęp do godzinowo – dobowych profili zużycia energii
 • alert sms w przypadku przekroczenia mocy zamówionej
 • możliwość reagowania na stany alarmowe dotyczące: przekroczenia założonego poziomu mocy, wystąpienia poboru energii biernej i spadków napięcia
 • generowanie spersonalizowanych raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 • eksport raportów i analiz do formatów xls, pdf
 • udział w procesach zakupowych energii elektrycznej
 • dostęp do platformy Aiflo Trader, która umożliwia wymianę informacji ze sprzedawcami energii i ułatwia znalezienie korzystnej ceny energii

A ponadto, dostarcza informacji w zakresie:

 • optymalnego ekonomicznie planu taryfowego
 • doboru mocy zamówionej dla poszczególnych miesięcy
 • analizy ponoszonych kosztów dystrybucji i zakupu energii elektrycznej
 • generowania raportów dotyczących kosztów energii elektrycznej w różnych układach analitycznych
 • zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych.
 • kompensacji mocy biernej
 • danych niezbędnych do reklamacji oraz prowadzenia korespondencji ze sprzedawcami i dystrybutorami energii elektrycznej w celu realizacji powyższych zadań

Oferta Aiflo Ekspert oprócz usług systemowych obejmuje również pełne wsparcie techniczne i informatyczne przez cały okres współpracy.

Usługa AIFLO VIP oprócz usług systemowych obejmuje również pełne wsparcie zespołu analityków w zakresie zarządzania energią oraz wsparcie techniczne i informatyczne przez cały okres współpracy. Dzięki usłudze AIFLO VIP nie musisz się martwić o formalności, związane ze zmianą parametrów dystrybucji. Oferujemy pełne wsparcie w zakresie: od sprawdzania prawidłowości faktur, przez procesy reklamacyjne, aż po wybór najkorzystniejszych ofert i zakup energii.

 • parametryzacja systemu pod zużycie Klienta
 • dostęp do 15 minutowych profili poboru mocy
 • wykresy maksymalnych mocy czynnych i biernych oraz zużycia energii
 • dostęp do profili godzinowo – dobowych zużycia energii
 • wsparcie działu technicznego w przypadku wystąpienia stanów alarmowych: przekroczenia założonego poziomu mocy, wystąpienia poboru energii biernej, wystąpienia spadków napięcia
 • spersonalizowane raporty miesięczne, kwartalne, roczne
 • eksport raportów i analiz do formatów xls, pdf
 • możliwość analizy i wyboru optymalnego ekonomicznie planu taryfowego
 • składanie reklamacji oraz prowadzenie korespondencji ze sprzedawcami i dystrybutorami energii elektrycznej w celu realizacji powyższych zadań
 • weryfikacja naliczonych opłat za zużycie energii elektrycznej przez dostawcę ze stanem faktycznym
 • dobór mocy zamówionej dla poszczególnych miesięcy przez dział analiz
 • analiza ponoszonych kosztów dystrybucji i zakupu energii elektrycznej przez dział analiz
 • raportowanie kosztów energii elektrycznej w różnych układach analitycznych przygotowany przez dział analiz
 • analiza zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych przez dział analiz
 • w przypadku posiadania urządzeń kompensacyjnych monitoring ich skuteczności oraz rejestracja wszelkich zdarzeń (uszkodzenia, nieprawidłowa praca itp.)
 • badanie skuteczności pracy systemów fotowoltaicznych oraz innych źródeł energii odnawialnej
 • dostęp do usługi Aiflo Trader

Usługa VIP umożliwia również:

 • wsparcie w doborze i zakupie urządzeń kompensacyjnych*
 • wsparcie w doborze i zakupie systemów fotowoltaicznych oraz innych systemów energii odnawialnej*

*Usługa nie zawiera się w pakiecie VIP, realizowana jest w oparciu o dodatkową wycenę.