PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące warunków i zasad przetwarzania danych osobowych

Administrator danych Osobowych:

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest HOBO SYSTEMS sp. z o.o. siedzibą w Lublinie 20-150 ul. Ceramiczna 8a KRS 0000683358.

Przetwarzamy Państwa dane w celu:

 • udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytania, prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, przekazania zamówionej oferty, marketingu produktów i usług własnych Administratora;
 • zawarcia lub wykonanie o umowy;
 • prowadzenia analiz oraz statystyk dotyczących świadczonych usług;
 • dochodzenia lub zabezpieczenie roszczeń;
 • archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym.

Źródło danych.

Źródłem danych jest osoba, której dane dotyczą. Dane osobowe przekazujecie Państwo podczas kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Hobo System sp. z o.o., za pośrednictwem poczty e-mail lub osobiście. Dane obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, nr telefonu kontaktowego, nazwa miejscowości, nr kodu pocztowego.

Podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej automatycznie zbierane są przez Administratora dane dotyczące użytkownika tj: adres IP, nazwa domeny, tym przeglądarki, typ systemu operacyjnego (szczegóły znajdują się w polityce prywatności i plików cookies).

Prawo do wycofania zgody.

Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest zgoda, informujemy, że możecie ją Państwo wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych:

Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie zapytania.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych:

Ma Pani/Pan prawo:

 • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione dostawcy hostingu, serwera poczty e-mail, bazy klientów CRM, narzędzia AIFO, obsłudze księgowej.

Pani/ Pana dane będą transferowane do poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z przetwarzaniem danych przez Google Analytics – więcej informacji na www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Czas przechowywania danych:

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy;
 • czas do wycofania zgody;
 • czas wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. przepisy podatkowe;
 • czas, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.

Kontakt do Administratora Danych Osobowych:

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się pod adresem e-mail: info@hobosystems.pl