Podpowiadamy więc, jak interpretować grupy taryfowe i dlaczego tak ważne jest, dostosowanie grupy taryfowej do profilu działalności firmy.

Wielkość i charakter zapotrzebowania na energię w firmie bardzo różni się od tego, z którym mamy do czynienia w domu. Co więcej, wybór odpowiedniego planu taryfowego w zakresie energii ma niebagatelne znaczenie dla finansów firmy. Dlatego im większa skala działalności, tym więcej uwagi powinniśmy poświecić na wybór taryfy oraz sprzedawcy prądu. Odpowiednio dobrane rozwiązania, pozwalają na oszczędności sięgające nawet kilkudziesięciu procent w skali roku.

Całodobowe monitorowanie zużycia energii

Najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru grupy taryfowej jest schemat zużycia energii w twoim przedsiębiorstwie. By móc go stworzyć, niezbędny jest całodobowy monitoring oraz dane, które w ten sposób możemy uzyskać. Wiadomo, że przedsiębiorstwo, które pracuje jedynie 8 godzin w ciągu dnia ma zupełnie inne potrzeby niż działalność, która pracuje 24 godziny na dobę. Ale zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, warto rozważyć zmianę taryfy energetycznej, jak i sprzedawcy prądu.

Sprzedawcy energii cenią klientów biznesowych, którzy mają dokładną wiedzę na temat swojego zużycia. Im więcej informacji w przygotowanym dla sprzedawcy profilu, tym większe szanse na lepsza ofertę cenową.

Ale wracając do grup taryfowych…

W obszarze działalności produkcyjnej i biznesowej funkcjonują trzy taryfy – A, B i C. Są one uporządkowane w odniesieniu do odbiorcy:

Taryfa C (np. C11, C12a/b, C21, C22a/b, C23) – dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw

Taryfa B (np. B11, B12, B21, B22, B23) – dotyczy zakładów produkcyjnych

Taryfa A (np. A21, A22, A23) – dotyczy największych odbiorców takich jak kopalnie czy huty

Analiza znaczenia znaków w grupie taryfowej

A, B, C – odnosi się do typu taryfy i jest zależny od typu odbiorcy, do którego jest skierowana. Taryfa A skierowana jest do klientów podpiętych do sieci wysokiego napięcia, taryfa B do odbiorców w sieci o średnim napięciu, z kolei taryfa C to niskie napięcie.

Drugi znak to cyfra 1 lub 2 określa, jakie możliwości zamówienia mocy ma odbiorca. 1 odnosi się do mocy umownej poniżej 40 kW, natomiast 2 odnosi się do mocy umownej powyżej 40 kW.

Trzeci znak oznacza ilość stref czasowych. Przykładowo liczba 3 oznacza trzy strefy czasowe – szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby.

Czwarty znak nie występuje w każdej taryfie. Oznacza bowiem sposób rozliczania stref czasowych. Znak „a” dotyczy podziału na strefę szczytową i pozaszczytową, z kolei znak „b” podział na strefę dzienną i nocną. Występuje ponadto znak „w”, który oprócz podziału na strefę dzienną i nocną, oferuje niższe ceny  także w weekend.