Zdalne monitorowanie energii elektrycznej - niezbędne rozwiązanie w dobie zagrożenia koronawirusem

Zdalne monitorowanie kosztów zużycia energii jest coraz bardziej popularne w wielu przedsiębiorstwach. Jeszcze bardziej przybiera na znaczeniu w obecnej sytuacji, kiedy to borykamy się z problemem rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa.

Sytuacja ta wymusza na zarządzających przedsiębiorstwami podejmowania decyzji  m.in. w sprawie zmniejszenia liczby pracowników na jednej zmianie. Konsekwencją takich działań jest zmniejszenie produkcji. Niejednokrotnie wiążę się to również z wyłączeniem urządzeń, mających znaczący wpływ na zużycie energii, a tym samym na koszty działalności. Przedsiębiorcy nie mogą sobie jednak pozwolić na utratę kontroli i na jeszcze większe straty finansowe, będące konsekwencją nieplanowanych zmian w funkcjonowaniu firmy. System Hobo doskonale sprawdza się w sytuacji kryzysowej, takiej jaką mamy teraz, pozwalając zdalnie monitorować pracę systemu energetycznego firmy. Doceniają to nasi klienci korzystający z systemu. Dla klientów z obszaru województwa lubelskiego , którzy chcieliby skorzystać z systemu, jesteśmy w stanie zaimplementować go w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. Dla klientów z pozostałej części kraju czas realizacji byłby odpowiednio dłuższy.


Oszczędzanie prądu to nasz interes wspólny

Wkrótce większość polskich przedsiębiorstw czekają masowe podwyżki cen prądu. Dotyczyć to będzie wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Z tego powodu priorytetem powinno stać się racjonalne zarzadzanie zużyciem energii elektrycznej z korzyścią nie tylko dla własnego biznesu, ale i środowiska.

Zdaniem analityków, ceny prądu dla przedsiębiorców na początku 2020 roku mogą wzrosnąć średnio o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. Według prognoz, największe straty poniesie przemysł, a zwłaszcza duże zakłady produkcyjne i firmy, ulokowane w branżach, zależnych od wielu poddostawców. Te z nich, które nie mają możliwości podniesienia cen swoich towarów, są szczególnie narażone na spadek marży, co z kolei będzie wiązało się ze zmniejszeniem zysków i  możliwości inwestycyjnych.

Nasuwa się pytanie, czy przedsiębiorca, któremu zależy na rozwoju własnego biznesu i możliwie jak najmniejszych stratach finansowych, może jakoś temu zaradzić?

Owszem, ale wymaga to rozsądnego zaplanowania strategii już na obecnym etapie. Kluczem jest poprawa efektywności energetycznej w firmie i starannie opracowana polityka planowania zakupów energii. Przedsiębiorstwo, które znacząco obniży zużycie energii elektrycznejmoże uzyskać wsparcie od państwa w postaci białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej, może też liczyć na dotacje z Unii Europejskiej.

Jak to zrobić? Przygotowaniem analiz, w oparciu o dotychczasowe zużycie energii elektrycznej w firmie oraz optymalizacją, w celu wygenerowania oszczędności, zajmują się specjaliści z Hobo Systems. Monitorowanie zużycia prądu to realne wsparcie dla finansów firmy; zmniejszenie zużycia – dla ekologii.

Rola zielonej energii w polskim mixie energetycznym powinna być  znacznie większa, także po to, aby w okolicznościach rosnących cen uprawnień do emisji CO2, odnotować mniejsze skoki cen energii. Węgiel, z którego państwo nie ma zamiaru na razie rezygnować, na pewno staje na drodze gospodarce mniej emisyjnej.


Jak interpretować fakturę za zużycie energii

Dla większości z nas, najważniejszą częścią rachunku jest oczywiście rozliczenie za okres od dnia/ do dnia, w którym korzystaliśmy z energii i za który teraz musimy zapłacić. Warto jednak, dokładnie przyjrzećsię szczegółowemu rozliczeniu zużycia energii za okres od dnia/ do dnia. Okazuje się bowiem, że poza opłatą za faktyczne zużycie, istnieje jeszcze kilka kosztownych pozycji.

Ale zacznijmy od początku…

W związku ze zmianami jakie weszły w życie w 2007 roku, płatność za energię elektryczną składa się z dwóch elementów: obrotu (jest to koszt za faktycznie zużytą energię elektryczną) i dystrybucji (czyli kosztów za dostarczenie tej energii).

Ponadto każda prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać podstawowe elementy, które identyfikują klienta oraz informują jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą. Musi się naniej znaleźć numer licznika na podstawie którego przygotowano rozliczenie. Ważnym elementem rozliczenia jest również taryfa. Opłatami zawartymi w taryfie dystrybutora (zatwierdzonymi przez Prezesa URE dla wszystkich grup taryfowych) są właśnie wspomniane, kosztowne punkty na naszym rachunku. Są to opłata przesyłowa stała, opłata sieciowa, opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata jakościowa (składnik jakościowy)oraz opłata kogeneracyjna.

Uwaga!

Faktury mogą się od siebie nieco różnić w zależności od rodzaju podpisanej umowy (sprzedażowa, dystrybucyjna,  kompleksowa) i sposobu rozliczeń za energię (prognozowane, rozliczeniowe i za zużycie rzeczywiste). Nie ma to jednak wpływu na najważniejsze informacje, jakie możesz znaleźć na fakturze za prąd!

Opłata za energię czynną (energia czynna) ta cena dotyczy wyłącznie energii, którą w danym okresie wykorzystałeś. Obliczana jest jako iloczyn zużytej energii oraz ceny 1 kWh.

Opłata jakościowa lub składnik jakościowy – składnik ten dotyczy zarzadzania energią w całym systemie. Jest to stawka, którą pobiera OSD i w całości odsyła do PSE. Opłata ta wynika z tego, że operator musi zapewnić dostęp do energii przez cały czas, ale także zapewnić rezerwy.

Opłata sieciowa (opłata przesyłowa zmienna, lub opłata dystrybucyjna zmienna) – wartość tych składników zależy od tego, ile mamy stref w taryfie. W każdej strefie ten składnik może być inny.Opłata zmienna jest to opłata za dostarczenie energii do  PPE  (Punktu Poboru Energii).

Opłata przesyłowa stała (opłata stała za przesył) – opłata stała odzwierciedlakoszty, które musimy ponieść, które wiążą się ze zbudowaniem infrastruktury sieci, stacji, wszystkiego co jest potrzebne, żeby dosłać klientowi energię. Pokrywa więc koszty konserwacji urządzeń energetycznych oraz koszty eksploatacji sieci przesyłowo-dystrybucyjnych. Ta opłata ma charakter niezależny od tego ile energii zostanie pobranej.

Opłata przejściowa – jest to opłata stała, traktowana jako wynagrodzenie za usługę udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego. Jej wysokość obliczana jest w zależności od rocznego zużycia energii. Opłata przejściowa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2008r. (na mocy ustawy z dn. 29.06.2007r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej).

Opłata abonamentowa – Odpowiada kosztom ponoszonym w związku z obsługą klienta. To opłata, która operator nalicza zgodnie z taryfą za odczytanie pomiarów i wystawienie faktury.

Opłata kogeneracyjna – to jest stawkaza energię wytworzoną w źródłach innych niż elektrownie np. elektrociepłownie.

Opłata handlowa – związana jest z obsługą handlową – wystawianiem i dostarczaniem faktur.

Energia bierna (indukcyjna i pojemnościowa)– jeżeli tgφ jest większy niż wartość umowna to są pobierane dodatkowe wysokie opłaty za przekroczenie poboru energii biernej indukcyjnej. W przypadku pojawienia się energii biernej pojemnościowej odbiorca ponosi opłatę proporcjonalną do zużycia energii.


5 skutecznych sposobów na optymalizację kosztów energetycznych

Wysokie rachunki za prąd są zmorą wielu polskich przedsiębiorstw i firm usługowych. Często zużycie energii elektrycznej jest jednym z głównych kosztów ich działalności. Chociaż płacenia rachunków za prąd nie da się uniknąć, to można poszukać sposobu aby je kontrolować, a co za tym idzie – spróbować je obniżyć.

Trudno jest jednak zoptymalizować coś, czego nie jesteśmy w stanie sami dokładnie zmierzyć. Dlatego tak ważna jest możliwość monitorowania zużycia energii. Można to zrobić analizując faktury albo osobiście kontrolować stan liczników. To jest jednak czasochłonne i nie zawsze zgodne z tym, za co musimy zapłacić. Na szczęście są inne rozwiązania. Są to systemy, dzięki którym mamy dostęp do aktualnych danych dotyczących zużycia energii o każdej porze i z dowolnego miejsca. Z kolei analiza zebranych danych, pozwala zoptymalizować nasze koszty. Jakie?

Po pierwsze – zmniejszenie lub zwiększenie limitu mocy umownej

Ilość zamawianej mocy, powinna być ściśle uzależniona od profilu i  planów działania firmy. Czy planujemy inwestycje związane z zakupem nowych urządzeń, czy firma zamierza zwiększyć produkcję, a może zmienia profil swojej działalności i część z dotychczas używanych maszyn, już nie będzie potrzebna? W tym ostatnim przypadku, powinniśmy pomyśleć o zmniejszeniu limitu mocy. Bowiem za każdy niewykorzystany 1 kW płacisz od kilkudziesięciu groszydo kilku złotych, co w skali roku może stanowić nawet kilkaset niepotrzebnie straconych złotych.

Do oszczędności przyczynić się może również zwiększenie wartości mocy umownej. Zwłaszcza wtedy, gdy po analizie okaże się, że faktyczne zużycie prądu w Twojej firmie przez większą lub znaczną część roku  jest większe od wartości zapotrzebowania zadeklarowanej w umowie.  Wówczas, zmuszony jesteś zapłacić rachunek za energię powiększony o dodatkową wysoką opłatę.

Spółki dystrybucyjneoferują klientom biznesowym możliwość zamówienia zróżnicowanej mocy umownej w określonych miesiącach. Żeby stworzyć tzw. harmonogram mocy umownej niezbędny jest stały monitoring, który pozwoli dokładnie przeanalizować faktycznie zużycia.

Po drugie – odpowiednia taryfa

W przypadku wyboru taryfy, kluczowym jest dostosowanie jej do typu prowadzonej działalności i sposobu pracy naszego przedsiębiorstwa. Przykładowo jeżeli duża część zużycia energii elektrycznej przez naszą firmę ma miejsce w godzinach wczesnego rana i wieczornych to na pewno warto rozważyć taryfę, która dzieli dobę na godziny szczytowe i pozaszczytowe.

W obszarze działalności produkcyjnej i biznesowej funkcjonują trzy taryfy – A, B i C. Czyli kolejno dotyczą wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

Po trzecie – zmiana sprzedawcy prądu

Dzięki zmianie sprzedawcy energii, przedsiębiorstwa już po dwunastu miesiącach mogą zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. 

Po czwarte – kompensacja mocy biernej

Moc umowna jest takim czynnikiem, który możemy mieć pod kontrolą. Natomiast czynnikiem wymykającym się spod kontroli, jest moc bierna. Dlatego tak ważne jest jej monitorowanie. W innym przypadku, o tym, że były przekroczenia mocy biernej, dowiesz się płacąc za nie wysokie kary. Zamiast przepłacać, zacznij oszczędzać, inwestując w monitoring i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej.


Jak interpretować grupy taryfowe

Podpowiadamy więc, jak interpretować grupy taryfowe i dlaczego tak ważne jest, dostosowanie grupy taryfowej do profilu działalności firmy.

Wielkość i charakter zapotrzebowania na energię w firmie bardzo różni się od tego, z którym mamy do czynienia w domu. Co więcej, wybór odpowiedniego planu taryfowego w zakresie energii ma niebagatelne znaczenie dla finansów firmy. Dlatego im większa skala działalności, tym więcej uwagi powinniśmy poświecić na wybór taryfy oraz sprzedawcy prądu. Odpowiednio dobrane rozwiązania, pozwalają na oszczędności sięgające nawet kilkudziesięciu procent w skali roku.

Całodobowe monitorowanie zużycia energii

Najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru grupy taryfowej jest schemat zużycia energii w twoim przedsiębiorstwie. By móc go stworzyć, niezbędny jest całodobowy monitoring oraz dane, które w ten sposób możemy uzyskać. Wiadomo, że przedsiębiorstwo, które pracuje jedynie 8 godzin w ciągu dnia ma zupełnie inne potrzeby niż działalność, która pracuje 24 godziny na dobę. Ale zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, warto rozważyć zmianę taryfy energetycznej, jak i sprzedawcy prądu.

Sprzedawcy energii cenią klientów biznesowych, którzy mają dokładną wiedzę na temat swojego zużycia. Im więcej informacji w przygotowanym dla sprzedawcy profilu, tym większe szanse na lepsza ofertę cenową.

Ale wracając do grup taryfowych…

W obszarze działalności produkcyjnej i biznesowej funkcjonują trzy taryfy – A, B i C. Są one uporządkowane w odniesieniu do odbiorcy:

Taryfa C (np. C11, C12a/b, C21, C22a/b, C23) – dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw

Taryfa B (np. B11, B12, B21, B22, B23) – dotyczy zakładów produkcyjnych

Taryfa A (np. A21, A22, A23) – dotyczy największych odbiorców takich jak kopalnie czy huty

Analiza znaczenia znaków w grupie taryfowej

A, B, C – odnosi się do typu taryfy i jest zależny od typu odbiorcy, do którego jest skierowana. Taryfa A skierowana jest do klientów podpiętych do sieci wysokiego napięcia, taryfa B do odbiorców w sieci o średnim napięciu, z kolei taryfa C to niskie napięcie.

Drugi znak to cyfra 1 lub 2 określa, jakie możliwości zamówienia mocy ma odbiorca. 1 odnosi się do mocy umownej poniżej 40 kW, natomiast 2 odnosi się do mocy umownej powyżej 40 kW.

Trzeci znak oznacza ilość stref czasowych. Przykładowo liczba 3 oznacza trzy strefy czasowe – szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby.

Czwarty znak nie występuje w każdej taryfie. Oznacza bowiem sposób rozliczania stref czasowych. Znak „a” dotyczy podziału na strefę szczytową i pozaszczytową, z kolei znak „b” podział na strefę dzienną i nocną. Występuje ponadto znak „w”, który oprócz podziału na strefę dzienną i nocną, oferuje niższe ceny  także w weekend.