Odnawialne źródła energii to nieunikniona przyszłość przemysłu energetycznego

Dynamiczny rozwój sektora IT oraz ciągła informatyzacja większości sektorów przemysłu, która odbywa się praktycznie na każdym poziomie struktury przedsiębiorstw sugeruje, że zapotrzebowanie na ten rodzaj „paliwa” będzie systematycznie wzrastać. Większość źródeł monitorujących zasoby surowców niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej w sposób tradycyjny mówi, że pewna era aktualnie dobrze nam znana niedługo się skończy. Spowodowane to będzie wyczerpującymi się złożami ropy i gazu, których brak odczujemy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Ostatni z głównych surowców wykorzystywanych do produkcji energii tj. węgiel również się wyczerpuje.

Kolejnym istotnym argumentem przemawiającym za technologiczną zmianą jest ekologia i otaczające nas środowisko. Z roku na rok świadomość społeczna dotycząca ekologii i emisji gazów jest coraz większa, lecz duża część populacji ciągle bagatelizuje ten problem. Negatywne skutki takiego podejścia zaczynają być widoczne gołym okiem, a to dopiero początek nadchodzących i często nieodwracalnych zmian w środowisku. Pojedyncze państwa między innymi USA, Chiny, Niemcy oraz kilka innych z grupy wysoko rozwiniętych zaczynają dostrzegać ten problem stąd coraz większe nakłady finansowe na sektor Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Na poniższym wykresie doskonale widać dynamiczny wzrost ilości pozyskiwanej energii z wiatru i słońca. Dystans do ropy, gazu i węgla jest jeszcze spory lecz są to dwa najszybciej rozwijające się źródła energii z grupy OZE.

Energia uzyskana z różnych źródeł na świecie od roku 1970 w Mtoe, według BP.

Przyglądając się tej tematyce widzimy, że zapotrzebowanie na energię elektryczną nie zmaleje, ponieważ w ostatnich 23 latach wzrosło o 55% i prawdopodobnie dalej będzie wzrastać. Spowodowane jest to między innymi tym, że populacja ludności na świecie ciągle rośnie. Przewiduje się, że do 2023 roku na świecie będzie żyło 8 mld ludzi, a w 2056 będzie to już około 10 mld. Duże znaczenie ma też postęp technologiczny, który przyzwyczaił nas do wygody i komfortu a co za tym idzie poprawy jakości życia. Jednak niewiele osób jest świadomych rzeczywistej ceny za te dobra pomimo licznych prób zwrócenia uwagi na ten problem przez środowiska proekologiczne. Analitycy koncernów paliwowych przewidują stopniowe zwiększenie udziałów w światowej energetyce energii ze źródeł odnawialnych.

Podsumowując Odnawialne Źródła Energii to aktualnie jedyny rozsądny kierunek rozwoju energetyki światowej z powodu zanikających złóż surowców oraz bardzo dużej emisji gazu CO2 powstałej przy wykorzystaniu paliw kopalnych.